نقاشی محرم
125 بازدید
تاریخ ارائه : 12/15/2014 7:52:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

دست های سردشان از سنگ بود

آن سپاه سنگ دل

با صف آیینه ها در جنگ بود

مردهای این طرف

توی سینه ، آسمانی داشتند

خشمگین بودند و باز

خنده های مهربانی داشتند

ناگهان در این طرف

سینه یک آسمان پر نور شد

چشم شور دشمنان

لحظه ای از تابش آن کور شد

تیرها ! ای تیرها !

نرم و بازیگوش از من بگذرید

مثل باران ، مثل آه

از گلو و سینه و تن بگذرید

ناگهان تیری وزید

خون گرمی در هوا فواره زد

یک سئوال سرخ بود

آمد و خود را به قلبی پاره زد

ظهر بود و آسمان

طرحی از داغ و دریغ و درد بود

توی آن ، خورشید نیز

مثل یک مرده کبود و سرد بود

مجله یاس شماره 141

محمد کاظم مزینانی