پژوهش
37 بازدید
تاریخ ارائه : 12/16/2014 9:45:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

هفته پژوهش

نفهمی ها و نادانی هایم که گاه گاهی جلو چشمم رژه می روند ، مرا کلافه می کنند بد جور که چقدر بی خیالی ؟ چرا همه چیز را میخواهی به دیگران واگذاری ؟ چرا معطلی ؟ چرا قدمی بر نمی داری ؟ قلمی به دست نمی گیری ؟ تولید علمی ، اختراعی ، خلاقیتی ... پاشو کاری بکن ... نمی خواهی یک اثری ، ردپای نیکی از تو در این دنیا بماند ؟

تاملی می کنم و به خود نهیب می زنم :

   باز که نشسته ای آیا می خواهی این فکر و مغز و عقلت را دست نخورده تحویل دهی ؟

به خود می آیم و می گویم از امروز آغاز می کنم و از پژوهش شروع می کنم تا در این چرخ عظیم حیات انسانی تکانه ای ولو ناچیز ایجاد کنم . جهان هدفدار است ، پس من انسان هم باید هدفی را دنبال کنم .تلاش تلاش تلاش.

قرآن نیز تشویق می کند آدمی را که به تحقیق و پژوهش اهمیت بده :

&- آیا اهل علم با جاهلان یکسانند ؟(1)
& -  خداوندکسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد .(2)

دیگر منتظر نمی مانم زدود باید از همین امروز نه از همین الان شروع کنم همین الان قلم را بردارم و آغاز کنم ...

 سوره زمر ، آیه 9

شوره مجادیه ، آیه 11