بهترین زاد و توشه از نظر قرآن
336 بازدید
تاریخ ارائه : 12/28/2014 11:40:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

قرآن بهترین ره توشه این مسافر (انسان ) را تقوا می داند  وتزودوا فان خیر الزاد التقوی (1)

...تقوا یعنی پرهیز کردن و البته به کسی که امید درمان در او هست ، دستور تقوا و پرهیز می دهند اگر به درمان کسی امید نباشد ، به او دستور پرهیز داده نمی شود . طبیب معالج به چنین کسی می گوید : هر غذایی که میل داری بخور ، زیرا کار او از درمان گذشته است .

 به بعضی ها می فرماید : اعملوا ما شئتم (2) هرچه دلتان می خواهد بکنید یعنی کار شما از معالجه گذشته است .

چنین کسی که وقتی گناه تمام قلبش را سیاه کرد و هیچ راهی برای درمان نماند ، در مقابل انبیای الهی می گوید :

قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین (3) یعنی مواعظ و نصایح تو سودی ندارد، چه موعظه کنی چه نکنی ، یکسان است و طبیب خردمند به این گونه افراد دستور پرهیز و تقوا نمی دهد ، زیرا کار آنان از تقوا و پرهیز گذشته است این است که خدا در باره گروهی که دل آنان تباه شده و حرف آنان جز این نبود که " ما دست از سنت دیر پای نیاکان خود بر نمی داریم ، می فرماید :

اعملوا ما شئتم  هرچه خواستید بکنید .      

تفسیر موضوعی ، آیت الله جوادی آملی ص 76 و 77  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1-    سوره بفره ، آیه 197

2- سوره فصلت ، ایه 40

3 - سوره شعرا، آیه 136