مناجاتی با خدای مهربان
32 بازدید
تاریخ ارائه : 12/29/2014 11:29:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

خد ایا : تو همانی که من از هر نظر نیاز دارم ، اما من آنی نیستم که تو می خواهی چه کنم ؟

من شایسته مهربانی تو نیستم اما رحمت تو آنقدر زیاد است که شامل من هم می شود .

کردگارا : از تو حیا نکردم و نافرمانیت کردم حریم تو را حفظ نکردم و فراموشت کردم .

اما کسی جز تو نمی توانست مشکل مرا حل کند صدایت زدم و جوابم را دادی ، گره کارم را باز کردی ، شاید هم از من خوشت نمیاد گفتی بذار حاجتشو بدم زود بره .

اما خدایا اینو را هم می گم : اگر تو اینقدر بخشنده و مهربان نبودی من هم اینقدر جسور نبودم این اندازه گناه نمی کردم .

راستی خدا با آن همه عظمت و بزرگی می خواهی ذره ناچیز وکوچکی مثل مرا عذاب کنی ولی منم گدای سمجی ام آنقدر صدات می کنم تا بالاخره دلت به رحم بیاد و منو راه بدی .

اگر تو به من رحم نداشته باشی کی می تونه به من رحم کنه ؟ ولی باز هم مایوس نیستم چون شنیدم تو قرانت گفته ای :

بندگان گنه کارم از رحمت من نا امید نشوید خدا همه گناهان را می بخشد .

تو کریمی تو بزرگی تو سزاوار عطایی و اقیانوس بخششی من گدای در خونه تو ام . خواهش می کنم درو باز کن خواهش می کنم ...