حکایتی از مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی
154 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

به سند معتبر از بعضی علمای مشهد که با ابوی ما دوست و رفیق بودند، شنیده‌ام که مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی یک بار در این قبرستانی که حالا یک گنبد سبزی از آن باقی مانده، ولی قبلاً قبرستان وسیعی بوده، با بعضی از افراد عبور می‌کردند که به همراهان خود فرموده بودند: گوش کنید، ببیند از این قبر چه چیزی می‌شنوید. همراهان ایشان این کار را کرده و شنیده‌ بودند که آن شخصی که در قبر است، می‌گوید: یک بسته سبزی سه شاهی، یک بسته سبزی سه شاهی، مرتب این حرف را تکرار می‌کرد، ایشان فرموده بودند: این یک آقای سبزی فروشی بوده که سبزی‌هایش را برمی‌داشته و دور می‌زده و سبزی‌فروشی می‌کرده و همه‌ فکر و ذهنش در دنیا همین بوده؛ حالا آنجا هم همین‌طور است که یک بسته سبزی سه شاهی!

خدا نکند بعد از مرگ ما اگر یک رجل الهی از کنار قبر ما گذر کند، به جای ذکر لااله الا الله ، ما مرتباً بگوییم : (بنده می گویم :    آپارتمان ، آپارتمان ، ماشین ماشین  ، مبلمان ، مبلمان ...)،

                                                                        پای منبر آیت‌الله شب‌زنده‌دار