ارزش علم و عالم
60 بازدید
تاریخ ارائه : 1/10/2015 1:38:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

خدا درباره ارزش علم و عالم در قرآن می‌فرماید: بگو آیا کسانی که خدا و دین او را می‌شناسند با کسانی که خدا و دین او را نمی‌شناسند یکسانند؟ تنها خردمندانند که حقایق را درمی‌یابند.
رسول گرامی (ص) نیز فرمود:

برتری عالم بر عابد همچون برتری ماه شب چهاردهم بر دیگر ستارگان است. در سخنی دیگر فرمود: از جبرئیل پرسیدم: آیا عالمان نزد خدا گرامی‌ترند یا شهیدان؟ گفت: یک عالم نزد خدا از هزار شهید گرامی‌تر است. زیرا پیروی عالمان از پیامبر(ص) است و پیروی شهیدان از عالمان.
پیامبر اکرم (ص) فرمود:‌

نگاه به چهره عالم عبادت است و نیز فرمود: نگاه به چهره عالم برای تو برتر از آزاد کردن هزار برده است.

حضرت آیت الله جوادی آملی