ملکات دنیایی انسان در قیامت ظهور می‎کند
52 بازدید
تاریخ ارائه : 1/20/2015 1:16:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

...مفسر برجسته قرآن کریم گفت: افرادی که وارد در صحنه قیامت می‎شوند و باایمان باشند در روضه‎های بهشت هستند اما اگر بد باشند در جهنم هستند و این را می‎فهمند اما افراد متوسط الحال و میانه و کسانی که بی‎اطلاعند این‎ها مدتی می‎گذرد تا از معاد اطلاع بیابند، ایشان فرمود این‎ها اگر ربوبیت الله را به درستی می‎شناختند نه وحی و نبوت و نه معاد را انکار می‎کردند.

وی با قرائت «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِکُونَ»، خاطرنشان کرد: او از هر عیب و نقصی مبرا و منزه است، «الارض» که در این جا ذکر شده است به معنای یک زمین نیست، بلکه مفهوم زمین‎ها است که اسم جنس است، فرمود بساط زمین و آسمان‎ها برچیده می‎شود، این مرحله از نظر علمی و فهم مطلب مشکل‎ترین مراحل قیامت است، زمین باید شهادت بدهد، ما از کجای زمین برمی‎خیزیم؟ کجای زمین شهادت می‎دهد؟ روایت است که زمین تبدیل می‎شود به زمینی که گناه در آن نشده است، در روایت دیگر زمین تبدیل می‎شود به نانی که مردم از آن می‎خورند، ما کی از این زمین برمی‎خیزیم؟ ما اول زنده می‎شویم و بعد زمین تبدیل می‎شود؟ پس جایمان کجاست؟ یا این‎که اول زمین تبدیل می‎شود و ما برمی‎خیزیم؟

آیت الله جوادی آملی / سایت حوزه نت