بسیاری از دقائق قرآن بر ما پوشیده است
72 بازدید
تاریخ ارائه : 1/25/2015 9:53:00 AM
موضوع: تفسیر

...حضرت آیت‎الله جوادی آملی ابراز کرد: پیامبر(ص) فرمود «الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا» خیلی‎ها خیال می‎کنند چیزی دارند اما در هنگام مرگ می‎فهمند که دستشان خالی است، خواب می‎بینند که مقام و منزلتی دارند و بیدار که می‎شوند می‎بینند خبری نیست، این همه آیت‎الله و این همه عظمی که به من بستند چه شد؟ همان طور که آدم خوابیده چیزهای بسیاری را خواب می‎بیند و وقتی یبدار شد می‎بیند که دستش خالی است، این گونه است، غالب مردم این‎گونه‎اند و هنگام احتضار می‎فهمند که دستشان خالی است، این‎ها گوشه‎ای از مسائل قیامت است.

خبرگزاری رسا دی ماه 93