بارانی ام ...
93 بازدید
تاریخ ارائه : 3/12/2015 12:01:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

ابریم بارانیم حال و هوایم خوب نیست       

 چشم سر خیس است اماچشم دل مرطوب نیست

آفت عصیان به جان نخل دل افتاده است 

 علتش این است ا گر محصول ها مرغوب نیست

سود بازار عمل از  عرف هم کمتر شده 

 ای دریغ اوضاع کار و بار من مطلوب نیست

این دل بی در اگر چه جای این و آن شده

غیر تو اصلا برای من کسی محبوب نیست

واقعا من دوستت دارم عزیز فاطمه

غیر یوسف هر کسی که دلبر یعقوب نیست

با من بیچاره هم حرفی بزن چیزی بگو  

جنس این دل که دگر از جنس سنگ و چوب نیست

طاقت دوری ندارم رحم کن بر عاشقت

 صبر من مانند صبر حضرت ایوب نیست

کربلا میخواهم آقا ... التماست می کنم

نامه ام را مهر کن هر چند که مکتوب نیست           

 محمد فردوسی