مثل آه
76 بازدید
تاریخ ارائه : 4/16/2015 1:53:00 PM
موضوع: ادبیات فارسی

من کجایم راه را گم کرده ام

جاده های ماه را گم کرده ام

پیرهن چاک زلیخای دلم

یوسف ، اما چاه را گم کرده ام

عاشقم اما به بزم نیمه شب

ناله گهگاه را گم کرده ام

آن قدر غرقم به بحر حیرتش

کشتی الله راگم کرده ام

مثل یک آیینه چشم انتظار

کوچه های آه را گم کرده ام

مجله سروش بانوان شماره 54    فیروزه حافظیان