مورد توجه طلاب محترم
202 بازدید
تاریخ ارائه : 5/11/2015 5:44:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

علم و تقوا دو بال پرواز برای هر طلبه است که اگر به هر کدام از این دو کم‌توجهی شود زیان‌های فراوانی متوجه طلبه خواهد شد. معراج السعاده مرحوم نراقی را روزی یک صفحه بخوانید و تا حد توان به آن عمل کنید.

 هر شب محاسبه نفس کنید. حاسبوا قبل أن تحاسبوا. من عمل بما علم، علّمه الله علم ما لم یعلم. هر کس به آنچه می‌داند عمل کند خداوند دانش آنچه را نمی‌داند به او خواهد آموخت؛ هر کس محاسبه نفس کند و نیز به علمش عمل کند، خداوند محاسبه آخر عمر را به او الهام خواهد کرد.

قدم به قدم انسان باید مستغفر و تائب باشد تا خداوند او را نجات دهد؛ هیچ شاگردی نباید در بهشت و جهنم رفتن به استادش نگاه کند. «باید خود انسان فکر بهشت و جهنم خود باشد و به دیگران نگاه نکند. باید ببیند تکلیفش چیست و به آن عمل کند. باید موازین را شناخت و از موازین پیروی کرد، نه اشخاص.

با آدم‌های امین مشورت کنید تا چنانچه زهر می‌خورید به شما بگویند.؛ نسان نباید برای چهار تا شاهی حقوق، خود را بفروشد. خدایی که رزّاق است، حتی حیوانات را روزی می‌دهد.

اگر خدا را نصرت نکردی، خداوند هم شما را یاری نخواهد کرد. اگر خدا را یاری نکردی و به کسی ظلم کردی، بعداً دیگری در حق تو ظلم می‌کند؛ عامل بودن با عالم بودن فرق دارد؛ درس را رها نکنید.

توصیه های آیت الله بهجت : سایت رسا