ماه عزیز و مبارک
113 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامیتذکری جالب از آیت الله جوادی آملی


به گزارش بخش خبر سایت دفتر امور تربیت اخلاقی به نقل از خبرگزاری مهر آیت الله جوادی آملی گفت: كتابهای ابن طاووس را كه بررسی می كنيم، می بينيم وقتی اعمال سنه را تنظيم می كند، اول ازماه مبارك رمضان شروع می كند و آخر اين كتاب به شعبان می رسد. گزیدهای از سخنان آیت الله جوادی آملی در فضیلت ماه مبارک رمضان در پی می آید.


ماه مبارك رمضان ماه ضيافت خداست. انسان در اين ماه مهمان الهی است. معلوم مي شود گذشته از آن رزق ظاهري كه ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتين (ذاريات، ۵۸)و گذشته از آن رزق كه: ما بكم من نعمه فمن الله (نحل، ۵۳)، روزي هاي ديگري هم هست كه در فرصتهاي مناسب توزيع مي شود و مهمترين روزی كه در كنار اين مائده و مأدبه الهي در ماه مبارك رمضان به بندگان عطا مي كنند، همان معارف قرآن كريم است و در كنارش سنت معصومان عليهم السلام است و بركات ديگر؛ اين ماه نزول قرآن است. قهراً انسان روزه مي گيرد و به شب زنده داري موفق است تا از اين ضيافت بهره اي ببرد و ميزباني خدارا ادراك كند.


پس اين ماه، ماه ضيافت خداست و غذايي كه اين ماه به انسان مي دهد، معارف قرآن است و چون قرآن از عترت جدانيست، در حقيقت ثقلين در اين ماه روزي مهمانان الهي اند. آنها كه اهل سير و سلوكاند، آنها نه سالشان نظير سال كشاورزان اول مهر است، نه نظير طبيعت ديدگان و طبيعت زدگان سالشان اول فروردين است. نه نظير گياهان اند كه عيدشان در بهارشروع شود، نه نظير كشاورزان و امثال اينها هستند كه سالشان از اول مهر شروع شود.اينها سالشان از ماه مبارك رمضان شروع مي شود. آخر سالشان ماه شريف شعبان است.