درسوگ شهیدشب قدر
68 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


در سجده آنچه خواست علی مستجاب شد

محراب پر ز خون دل بوتراب شد

سیمرغ عشق، از قفس آزاد گشت باز

آری قسم به کعبه، علی(ع) کامیاب شد

لرزان اساس خلقت و سرگشته کائنات

جانها ز داغ او، همه در التهاب شد

پیچید در فضای جهان بانگ «قد قُتِل»

روح الامین به سوی زمین با شتاب شد

بر سر زدند جمله مَلَک های آسمان

گریان، که پایگاه هدایت خراب شد

گیسوی شب، سپید شد از داغ مرتضی

وقت سحر، که صورتش از خون خضاب شد

کشتند چونکه شیر خدا را به سجده گاه

دیگر برای کشتن حق فتح باب شد

جسمی به خاک رفت که جان ها فدای اوست

داغی به جای ماند، که دل ها کباب شد

شاعر : نامعلوم