با اعتقاد استغفر الله گفتن
84 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


آیت‌الله محمدتقی بهجت آن عارف بالله در پاسخ به سؤال فردی که در امور مختلف از جمله اشتغال و ازدواج دچار گرفتاری شده بود، این چنین بیان کردند:


زیاد از روی اعتقاد کامل بگویید: «أستغفر الله»، هیچ چیز شما را منصرف نکند غیر ازضروریات و واجبات تا کلیه ابتلائات رفع شود، بلکه بعد از رفع آن‌ها هم بگویید،برای اینکه امثال آن‌ها پیش نیاید و اگر دیدید رفع نشد، بدانید یا ادامه نداده‌اید،یا آنکه با اعتقاد کامل نگفته‌اید.(9)
---------------------------------------


9- برگرفته از سایت مرکز تنظیمو نشر آثار حضرت آیت‌الله بهجت