قبل از دوران ظهور رهبر معظم انقلاب
68 بازدید
موضوع: امامت و مهدویتشما جوانان عزیز باید سعی کنید زمینه رابرای دوران امام زمان (عج) آماده کنید . قبل از این دوران آسایش و راحت طلبی نیست.


دردوران قبل از ظهور به شد ت امتحان می شوید، قبل از ظهور در میدان های مجاهدت ، انسان های پاک امتحان می شوند و سر بلندبیرون می آیند و جهان به دوران آرمانی مهدی موعود (عج ) روز به روز نزدیک تر میشود . این آن امید بزرگ است .


مجله خوبان مرداد 94