تا گریه و زاری نکنی چیزی به تو نمی دهند ... آن هم توی نماز شب
61 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

نه تو هر کسی به کمالی رسیده به واسطه نماز شب و عبادتش بوده است

شبها توشه بگیرو روزها خرج کن ، هزینه کن

اتفاقات عجیب وغریب از طریق نماز شب حاصل شده است .

اگر نبود چهل شب حضرت موسی (ع ) به آن مقا.م نمی رسید .

معراج نیز درشب اتفاق افتده است .

جبرئیل به پیامیر ص:

واعلم آن شرف المومن قیامه باللیل و عزه استغنائه عن الناس

نماز شب ابراهیم را خلیل و خاتم الانبیاء را حبیب الله کرد.

نماز شب نمازدر زمان آرامش هست

نماز شب نماز دوری از دنیاست .

امام علی علیه السلام : نماز شب موجب خشنودی خدا، محبت فرشتگان ، نور معرفت ، پایه ایمان ، راحت بده ها

خشم شیطان ،قبول اعمال ، برکت رزق و روزی

درحدیث ازپیامبر به مولا علی ع و علیک بصلوه اللیل سه مرتبه

ارزش نماز شب اززبان پیامبر الرکعتان فی جوف اللیل احب من الدنیا و مافیها

"همانطور که باران زمین مرده را زنده می کند ، اشک بر حضرت سید شهداء نیز گناهان را ازبین می برد و دل انسان را زنده می کند .

خداوند دستگاه اشک را برای تطهیر انسان افریده است وگریه بسیار سازنده روح است (1)..."

  1. حائری شیرازی