درمورد قرآن ...هنوز فاصله داریم ... از رهبر معظم انقلاب
64 بازدید
موضوع: علوم قرآنی

قرآن کتاب نور ، کتاب معرفت ، کتاب نجات ، کتاب سلامت ، کتاب رشد و تعالی و کتاب قرب به خداست . ما این خصوصیات را چه وقت از قرآن به دست می آوریم برادران عزیز ؟ همین که قرآن را در جیبمان بگذاریم کافی است ؟ این که در هنگام سفر، از زیر قرآن رد شویم ،کافی است ؟ این که حتی قرآن را با صدای خوش تلاوت کنیم یا تلاوت خوش را بشنویم واز آن لذت ببریم ، کافی است ؟ نه ، چیز دیگری لازم دارد. آن چیست ؟ آن تدبر در قرآن است باید در قرآن تدبر کرد خودقرآن در موارد متعدد ازما می خواهد که تدبر کنیم . عزیزان من ! اگر مایاد گرفتیم که با قرآن به صورت تدبر انس پیدا کنیم ، همه خصوصیاتی که گفتیم ، حاصل خواهد شد . ما هنوز خیلی فاصله داریم ، پس باید پیش برویم .

مراسم اختتامیه مسابقات قرائت قرآن 14 / 10/1373