درخانه اگر کس هست ... آیت الله بهجت
80 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی


به آیت الله بهجت گفتند کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید . ایشان فرمودند : لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانید :


خدا شاهداعمال ماست


مجله خوبان مرداد 94