درخانه اگر کس هست ... آیت الله بهجت
52 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی






به آیت الله بهجت گفتند کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید . ایشان فرمودند : لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانید :


خدا شاهداعمال ماست


مجله خوبان مرداد 94